5 aandachtspunten bij de selectie en aankoop van een bouwgrond

Ben je van plan jouw droomwoning te realiseren? Dat start je best tijdig met het zoeken van een geschikte bouwgrond. In dit artikel overlopen we vijf aandachtspunten bij de selectie en aankoop van een bouwgrond.

 

1. Start met de locatie

Een eerste belangrijk aspect is de locatie van jouw bouwgrond. 

“Een bouwgrond vinden is geen evidentie vandaag de dag. Best neem je de regio voldoende ruim om vlotter een geschikte grond te vinden”, vertelt Frederik de Coene — bouwadviseur bij Elbeko. “Bijvoorbeeld: je zoekt beter naar een perceel aan de Zuidkant van Gent in plaats van een specifieke gemeente. Dit zal de zoektocht ietwat vergemakkelijken”.

Daarnaast heeft de locatie een sterke invloed op de prijs van de bouwgrond. Zo is een perceel in Sint-Martens-Latem duurder dan een perceel met dezelfde oppervlakte in Vinderhoute. Dankzij Statistiek Vlaanderen krijg je een duidelijke indicatie van de bouwgrondprijzen per gemeente. “Aangezien prijzen verschillen naargelang de locatie kan je beter eerst eens nadenken over de prijsklasse.”, zegt Frederik. “Nadien kan je de gewenste regio gaan bepalen.”

 

2. Bepaal tijdig jouw totaalbudget

Na de aankoop van een perceel is het de bedoeling dat je hierop jouw gewenst bouwproject kan realiseren. Budgettair moet je hier rekening mee houden om niet voor verrassingen te staan in een latere fase.

“Alvorens een grond aan te kopen is het meer dan aan te raden om een totaalbudget te bepalen, voor zowel jouw grond als bebouwing.”, vertelt Frederik. “Zo kan je vermijden dat je de grond te duur aankoopt en dus jouw gewenst bouwprogramma niet meer kan uitvoeren. Dat is allesbehalve de bedoeling. Maak dus vooraf een financieel plan waarin je zowel de kost van jouw bouwgrond als het bouwproject zelf opneemt.”

 

3. Een breed perceel biedt meer mogelijkheden

Een derde bepalende factor is de oppervlakte en vorm van de bouwgrond. 

“In het algemeen geeft een breed perceel meer mogelijkheden wat betreft architectuur en organigram van de woning”, zegt Frederik. “Bij deze vorm is er niet alleen meer connectie mogelijk met de tuin, ook de bewoners zullen meer privacy hebben. Dit geldt zowel voor woningen met een moderne architectuur als bij landelijke projecten.” 

De voordelen van een brede perceelsvorm staan in contrast met die van een smal ingesloten perceel. “Ondanks het feit dat een smal perceel minder aantrekkelijk is, kan dit met de nodige creativiteit van een architect ook leuk benut worden.”, besluit Frederik.

 

4. Bestudeer de eigenschappen van de bouwgrond

Ten vierde is het belangrijk om de eigenschappen van jouw bouwgrond in kaart te brengen, aangezien deze directe gevolgen hebben voor jouw funderingstechnieken en eventuele kelder.

“Een grondsondering is een must voor elke nieuwbouw.”, vertelt Frederik. “Hierbij zal een specifiek toestel een stalen conus in de bouwgrond duwen met enorme kracht. Hoe meer weerstand de grond biedt, hoe sterker de draagkracht van de grond. Indien jouw perceel onvoldoende draagkracht heeft, zal je extra moeten investeren in de fundering van jouw woning. Doe je dit niet, dan kunnen er barsten, scheuren of instabiliteit ontstaan. Een grondsondering laten uitvoeren is dus bijzonder nuttig.” 

Een andere eigenschap naast de draagkracht van de grond is de grondwaterstand. “Dit wordt vaak bij sonderingen al opgemeten.”, zegt Frederik. “Zo zal je bij jouw sonderingsverslag gegevens krijgen over o.a. het grondwaterpeil, de infiltratiecapaciteit en de overstromingsgevoeligheid van het perceel. Dit zijn belangrijke aspecten bij de keuze van een bouwgrond en laat je dus best door een specialist nagaan.” 

Een derde factor is het niveau van het terrein. Een vlak terrein is eenvoudiger te bebouwen dan een hellend terrein. “Je controleert best of de grond gelijk, hoger of beduidend lager ligt ten opzichte van de straat.”, waarschuwt Frederik. “Extra aanvullingen of net veel grond afvoeren kunnen dan eventueel noodzakelijk zijn.”

Een vierde en laatste eigenschap is de oriëntatie van jouw bouwgrond. “Voor velen lijkt een zuidgerichte oriëntatie ideaal dankzij de grote portie zon -en lichtinval. Echter, je bent dan wel genoodzaakt om extra maatregelen te treffen tegen oververhitting. Dit kan een impact hebben op jouw bouwkost.”, vertelt Frederik. “Bij oriëntatie denk je best na over wanneer je voornamelijk thuis bent en wenst te genieten van zon -en lichtinval. Dit kan je helpen in de keuze van het perceel.”

 

5. Houd rekening met de stedenbouwkundige voorschriften

Wanneer je een woning wilt bouwen moet je rekening houden met de opgelegde bouwvoorschriften. Deze voorschriften kunnen verschillen van gemeente tot gemeente en zijn dus nauw verbonden met de locatie jouw perceel grond.

“Om de gewenste architectuur van jouw woning te bekomen, zal je rekening moeten houden met deze voorschriften.”, stelt Frederik. “Zo bepalen ze bijvoorbeeld de bouwzone, de kroonlijsthoogte, een plat of hellend dak, de gevelmaterialen die je mag of moet gebruiken, etc. Bijvoorbeeld: voor een volwaardige eerste verdieping is een kroonlijsthoogte van minimaal 6 meter noodzakelijk. Tot slot kan je via deze voorschriften ook nagaan of je al dan niet een bijgebouw, carport of poolhouse mag plaatsen. Het is dus belangrijk om dit tijdig na te gaan.”


P.S. Een alternatief voor de aankoop van een braakliggende bouwgrond is het verwerven van een grond met een bestaande woning voor afbraak. “Voor de afbraak en heropbouw van gebouwen geniet je een verlaagd BTW-tarief van 6% in 32 hoofdstedelijke gebieden.”, besluit Frederik.

 

Geschreven door Anthony Perez

Klaar om je droom waar te maken met elbeko?

U wenst een verkennend gesprek of u heeft vragen? Ons team helpt u graag verder.

Contacteer ons

Meer artikels

Alles wat je moet weten over de stabiliteitsstudie

Wanneer je een woning laat bouwen of renoveren, dan is het uiteraard de bedoeling dat dit na enkele jaren nog steeds stevig op zijn fundamenten staat. Een grondige stabiliteitsstudie kan scheuren, verzakkingen, doorbuigingen en natte kelders voorkomen. …

Lees meer