Neem de eerste stap

Een nieuw huis bouwen: stappenplan

Droom jij ervan jouw eigen nieuwbouwwoning te realiseren?

Een huis bouwen is geen evidente klus; het vergt een goede dosis techniciteit, planning en doorzettingsvermogen.

In dit artikel biedt ons team — vanuit haar 57 jaar lange ervaring — een overzicht van dit volledig proces.

Hieronder vind je alvast een samenvatting van alle fases:

Stappenplan nieuwbouw

 

1. De verkennende fase: wat zijn jouw woonwensen?

Stel: je hebt interesse om een nieuwe woning te bouwen. 

In een eerste fase is het aangewezen om goed na te denken over enkele verkennende vragen zoals: 

  • Waar wil je graag wonen? 
  • Heb je al een bouwgrond op het oog? (P.S. Wij schreven reeds een blogartikel met tips waarop je moet letten bij de selectie van een kwalitatieve bouwgrond. Klik hier om dit te lezen.)
  • Welk type woning wens je? Welke stijl en volume? 
  • Wil je zelf bouwen of het geheel overlaten aan een professioneel? M.a.w.: hoe zie je de mate van begeleiding en ondersteuning tijdens het bouwproces?
  • Wat is jouw budget?

“Dit verkennings-proces kan gemakkelijk enkele maanden in beslag nemen.”, zegt Tim — bouwadviseur bij Elbeko. “Een huis bouwen is een belangrijke stap in jouw leven dus voldoende tijd hiervoor nemen is absoluut aan te raden.”

Het Elbeko team geeft in deze fase vooral begeleiding bij het vinden van een “match” tussen jouw budget en de vooropgestelde woonwensen. “We trachten hier meteen een evenwicht te vinden wat betreft de budgetverdeling tussen de grond en bebouwing.”, stelt Tim. “Vaak gebeurt het dat mensen teveel budget investeren in de grond waardoor ze hun beoogde bouwwensen niet meer kunnen realiseren. Dit willen we uiteraard vermijden.”

Verder kijken wij of jouw woonwensen stroken met de lokale wetgeving (i.e. de stedenbouwkundige voorschriften). Bijvoorbeeld: als je graag een plat dak wil, zijn er bepaalde afmetingen van toepassing die de overheid oplegt om dit te mogen realiseren, en dit kan verschillen van regio per regio.

Hoe vroeger je jezelf in deze fase laat omringen door een professionele partner, hoe beter de begeleiding doorheen het gehele bouwproces. “Het kan zijn dat je in deze fase al eens gepraat hebt met een architect.”, vertelt Tim. “Die kan je al enigszins inspireren op het vlak van architectuur of de gewenste bouwstijl. Het Elbeko bouwteam focust meer op het bouwtechnische en budgettaire aspect in de realisatie van jouw woonwensen. Wij zorgen ervoor dat deze elementen kloppen om door te kunnen gaan naar de volgende fase.”

 

2. De studiefase: jouw woonwensen omzetten in realiteit

Zodra jouw wensen en verwachtingen vastliggen, gaan we over tot de studiefase. 

Hierin speelt de architect een prominente rol: die zal een voorontwerp maken van jouw huis aan de hand van schetsen en voorontwerp-plannen. Op die manier krijgt de nieuwbouw concreet vorm.

In deze fase zal er dus een architect moeten aangesteld worden. 

Heb je nog geen architect op het oog? Elbeko beschikt over een netwerk van diverse architecten die jouw woning mee vorm kunnen geven. “Afhankelijk van jouw gewenste bouwstijl, persoonlijkheid en budget kunnen wij meerdere, onafhankelijk architecten aan jou voorstellen”, vertelt Tim. “Op basis van onze inschattingen is het nagenoeg altijd een goede match tussen klant en architect.” 

Indien je reeds een overeenkomst hebt met een architect zijn wij bereid ons open te stellen voor een partnership. “Bij Elbeko zien we onszelf als de ‘technische partner’ van de bouwheer en architect.”, zegt Tim. “De werking van een goed bouwteam bestaat volgens ons uit een triumviraat met de bouwheer, de architect en het bouwbedrijf. Elke partij speelt een prominente rol doorheen de fases van het bouwproces. In dit blogartikel geven we een woordje meer uitleg hierover.”

In de studiefase zullen wij verder een raming maken van het prijsplaatje (i.e. offerte) voor jouw beoogde woning, alsook de nodige technische voorstudies realiseren overeenkomstig de EPB-eisen. Dit alles gebeurt steeds op basis van onze wisselwerking met de architect.

“Als finaal puntje bij de voorstudie is het de vermelding waard om tijdig de interieurvisie te bespreken met de bouwheer.”, zegt Tim. “Vaak onderschat men de impact van de interieurkeuze op het nieuwbouwproces en dus het initieel ontwerp van de woning. Omwille van deze reden overlopen we samen met onze binnenhuisarchitect al eens de interieurwensen van de bouwheer. Op die manier kunnen wij succesvol aan de ruwbouw beginnen.”

 

3. De bouwaanvraag: finale goedkeuring om jouw woning te realiseren

Vooraleer je effectief kan beginnen met bouwen, moet er eerst een bouwaanvraag worden ingediend en goedgekeurd door de overheid.

“De bouwaanvraag leidt tot een omgevingsvergunning zodat de beoogde woning gebouwd mag worden.”, vertelt Tim. “Het grote voordeel bij onze werkwijze is dat bij het indienen van de bouwaanvraag de offerte voor het bouwen van de woning reeds is goedgekeurd. Hierdoor kom je niet meer voor verrassingen te staan.”

In deze fase verfijnen wij verder onze voorstudies omtrent EPB, alsook de stabiliteitsstudie. Tijdens het bouwaanvraag-proces zal Elbeko de plannen verder uitwerken en technisch optimaliseren in functie van een goed uitvoeringsdossier. “Een goede voorbereiding is cruciaal voor een goed bouwproces.” zegt Tim.

 

4. Het uitvoeringsdossier: het masterplan voor een succesvolle bouw

Zodra de bouwaanvraag is ingediend, duurt het gemiddeld een 4-tal maanden vooraleer er effectief groen licht wordt gegeven om jouw woning te kunnen realiseren.

“Wij gebruiken deze periode veelal om het dossier verder bouwklaar te maken”, zegt Tim. “Dit krijgt vorm in wat wij noemen het ‘master uitvoeringsplan’: hierin worden alle verschillende elementen die een invloed hebben op de constructie opgenomen. Voorbeelden zijn: de technieken omtrent sanitair en verwarming, het terreinniveau, de riolering, de verlichting, de bouwknopen, de technieken i.f.v. de tuinaanleg, etc. Als we al deze zaken goed kunnen plannen, verloopt de bouw vlekkeloos. Dit heeft onze 57-jaar lange ervaring ons geleerd.”

 

"You can use an eraser on the drafting table or a sledge hammer on the construction site" - Frank Lloyd Wright

 

5. De uitvoeringsfase: jouw droomwoning bouwen

Wanneer de bouwaanvraag officieel is goedgekeurd en alle plannen klaarliggen, is het tijd voor de start van de bouwwerken. Hierin vervolledigt het aangestelde bouwteam chronologisch de ruwbouw, het dak en buitenschrijnwerk, de technieken en tot slot de afwerking.

“Wij stellen voor jou een persoonlijke projectleider aan die steeds bereikbaar is voor eventuele vragen of bekommernissen. Aangezien wij veel belang hechten aan een goede voorbereiding, kan je in deze fase zorgenloos de bouw meevolgen. Via ons klantenportaal kan je online de administratie opvolgen en offline zijn er wekelijkse werfvergaderingen met de projectleider.”

 

6. De voorlopige oplevering: het nieuw avontuur kan beginnen

Meteen na de realisatie van de woningbouw wordt er finaal gecontroleerd of alle werken correct zijn uitgevoerd overeenkomstig de regels van de kunst. Dit noemt men een “voorlopige oplevering”; in deze fase krijg je de sleutels van jouw woning en kan jouw nieuw avontuur beginnen.

“Indien er tijdens deze periode nog gebreken zouden optreden, staan wij klaar om dit voor jou op te lossen.”, stelt Tim. “Dit is het voordeel van met een overkoepelende bouwpartner zoals Elbeko samen te werken; wij bieden jou een nauwgezette opvolging van de realisatie inclusief een garantieperiode van een jaar voor verborgen gebreken.”

 

7. Last but not least: hoe lang duurt een nieuw huis bouwen?

Een vraag die vaak terugkomt, is hoe lang bovenstaand stappenplan bij benadering inneemt. In principe moet je rekenen op ongeveer twee jaar voor het gehele bouwproces, van studiefase tot oplevering. 

De studiefase duurt ongeveer 3 tot 5 maanden. Het indienen en goedkeuren van de bouwaanvraag neemt bij benadering 4 maanden in beslag. Het uitvoeringsdossier wordt opgesteld tijdens de periode van de bouwaanvraag. Nadat de vergunning is goedgekeurd, trachten we binnen de 2 maanden te starten met bouwen en hiervoor rekenen we gemiddeld 12 maanden afhankelijk van de grootte van het project.

Voor een gedetailleerde tijdlijn voor je nieuwbouw kan je hier terecht.

 

Geschreven door Anthony Perez

Klaar om je droom waar te maken met elbeko?

U wenst een verkennend gesprek of u heeft vragen? Ons team helpt u graag verder.

Contacteer ons

Meer artikels

Alles wat je moet weten over de stabiliteitsstudie

Wanneer je een woning laat bouwen of renoveren, dan is het uiteraard de bedoeling dat dit na enkele jaren nog steeds stevig op zijn fundamenten staat. Een grondige stabiliteitsstudie kan scheuren, verzakkingen, doorbuigingen en natte kelders voorkomen. …

Lees meer