Neem de eerste stap

Tijdlijn nieuwbouw: hoelang duurt de bouw van een nieuwe woning?

Het is zover: je bent toe aan een nieuwe thuis. Het liefst zouden jij en je partner een volledig nieuw huis bouwen. Een thuis voor jaren ver die jullie identiteit uitstraalt. Maar waar moet je allemaal rekening mee houden en hoe lang duurt het bouwen van een nieuwe woning? In deze blog bieden we een overzicht.

Tijdlijn nieuwbouw: infographic

1. Alles start met een goede voorbereiding

Bij nieuwbouw is alles mogelijk dus je neemt best de nodige tijd om alles goed te kaderen. Ga zeker niet overhaast te werk, want anders loop je de kans om foute keuzes te maken. 

“In de aanloop naar de eerste beslissingen over de aanpak van je nieuwbouw nodigen wij jou en je partner vaak uit voor een verkennend gesprek.”, zegt Frederik De Coene, bouwadviseur bij Elbeko. “Hierin leggen we je met plezier uit waarmee je allemaal rekening dient te houden voor je je bouwproject een ‘go’ geeft.”

 Tijdlijn nieuwbouw: voorbereidend gesprek

Hieronder vind je een aantal factoren die een belangrijke rol spelen bij de voorbereiding:

1.1 Wishlist opmaken

Je hebt waarschijnlijk al een bepaald beeld van je ideale woning voor ogen, maar heb je dit al eens duidelijk opgeschreven? 

Neem de tijd om met je partner samen te zitten en een wishlist op te stellen. 

Wil je graag compact wonen of ligt je focus meer op volume? Welke stijl zien jullie graag? Ga je voor eenvoud of wil je doorgedreven comfort met alle mogelijke technische snufjes? 

Treed hier gerust in detail. Bepaal bijvoorbeeld al het aantal slaapkamers, de stijl van de keuken, het type dak, de aaneensluiting van de ruimtes, … 

“Hoe meer we over jullie wensen te weten komen, hoe beter we jullie kunnen adviseren.”, zegt Frederik. “Bij Elbeko hebben we heel wat beeldmateriaal van realisaties ter inzage om je de nodige inspiratie te geven. Op die manier krijg je diverse stijlen al eens uitgewerkt te zien en kan je ons nog beter aangeven wat je mooi vindt. Wij, op onze beurt, kunnen hier dan weer op inspelen en eventueel nog extra tips aanreiken.”

Tijdlijn nieuwbouw: wishlist opmaken

1.2. Budget bepalen

Bepaal in deze fase ook het budget dat jij en je partner voor jullie nieuwbouw over hebben.

Ga indien nodig met de bank praten en maak voor jullie zelf uit welke verhouding tussen eigen middelen en krediet haalbaar is. Mag dit een grote hap uit jullie maandinkomen zijn en gaan jij en je partner voor een volledig afgewerkt huis? Of houden jullie het liever wat bescheidener en sparen jullie graag wat meer voor de detailafwerking tijdens de jaren erna? 

“De budgetbepaling is een belangrijke factor tijdens ons verkennend gesprek.”, vertelt Frederik. “Het laat ons toe de wishlist af te toetsen t.o.v wat haalbaar is en indien nodig bij te sturen door alternatieven voor te stellen.”

1.3. Een geschikte grond zoeken

Schrik niet als je voor het eerst op zoek gaat naar een stuk bouwgrond; de prijzen liggen behoorlijk hoog. 

Het is daarom vaak aangeraden om op voorhand het budget voor de grond te bepalen en je er ook aan te houden. Zet hiervoor een realistisch bedrag aan de kant, maar vergaloppeer je niet zodat je voldoende budget behoudt voor de bouw van je nieuwe woning.

Tijdlijn nieuwbouw: bouwgrond zoeken

“Het kiezen van de juiste bouwgrond hangt af van heel wat factoren.”, legt Frederik uit. “De hoofdfactoren die hierin een rol spelen zijn, zoals reeds vermeld, de ligging, het budget en de oppervlakte van de grond. Maar ook op de eigenschappen van de bouwgrond zelf moet gelet worden. Denk maar aan technische aspecten zoals de draagkracht of de grondwaterstand en vergeet ook de eventuele stedenbouwkundige voorschriften niet na te gaan. Ook hierin kan Elbeko je bijstaan en het nodige advies geven tijdens het verkennend gesprek.” 

P.S. Lees meer over de aandachtspunten bij de aankoop van een bouwgrond in deze blogpost.

1.4. Duur van de voorbereidende fase

Hoe lang deze voorbereidende fase precies duurt ligt in jouw handen. Dit kan fluctueren van enkele maanden tot soms jaren. Zoals vermeld is het belangrijk om hier de tijd te nemen die jij en je partner nodig hebben. 

Op een bepaald moment dien je natuurlijk wel beslissingen te nemen om vooruit te kunnen. Je tijdig laten omringen door een expert is in deze fase aan te raden, zodat jullie steeds een klankbord hebben voor alle beslissingen.

 

2. Bouwteam en ontwerp

2.1. Een bouwwijze, bouwteam en architect kiezen

De meest efficiënte manier om een nieuw huis te bouwen is om samen te werken met een totaalaannemer. 

Bouwen is complex omwille van de vele verschillende specialisaties en details die samen tot een goed geheel dienen te komen. Bovendien is er een overvloed aan reglementeringen en administratie. Een totaalaannemer kan die informatie overkoepelend samenbrengen én daar bovenop zijn eigen kennis en ervaring aan toevoegen. Je nieuwbouw zal zo beter, vlotter en aangenamer verlopen. 

“Uiteraard ben je ook vrij om zelf enkele onderaannemers in te schakelen”, vertelt Frederik. “De ervaring heeft ons echter geleerd dat bij die aanpak vaak een centrale technische partner ontbreekt. Door de mikmak van verschillende partijen en een gebrek aan sturing van bovenaf ontstaan er snel problemen die je duur kunnen komen te staan.”

“Als totaalaannemer werken we bij Elbeko samen met vaste partners.”, voegt Frederik toe. “Die zijn allen onderhevig aan onze centrale kwaliteitsnormen -en standaarden, waardoor je een gestroomlijnde aanpak ervaart. Daarnaast werken we met externe architecten. In veel gevallen brengen wij je in contact met een geschikte architect, maar we staan altijd open om samen te werken met een architect van jouw keuze. Uiteindelijk moet jij je goed voelen bij de samenwerking met alle partijen.”

Tijdlijn nieuwbouw: bouwteam samenstellen

Eens alle knopen doorgehakt zijn en jij en je partner beslist hebben om met een (centrale) bouwaannemer samen te werken, kunnen we officieel beginnen.

Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat we al meteen met de grondwerken van start zullen gaan. Er dienen nog steeds een aantal activiteiten uitgevoerd te worden.

We schreven reeds een stappenplan op in deze blogpost, maar gaan hier nu graag wat dieper op in.

2.2 Van het aanstellen van de architect tot het definitieve ontwerp

DUUR: gemiddeld 3 maanden

Eens de architect is aangesteld, zal die een voorontwerp uitwerken op basis van jullie input (zie wishlist). Zo krijg je een concreet idee van hoe je nieuwbouw eruit kan zien. Reken voor het uitwerken van een voorontwerp een drie à viertal weken.

Tijdlijn nieuwbouw: voorontwerp architect

Schets-voorontwerp van architect Anneleen Windey.

Daarna zijn jij en je partner weer aan zet: voldoet het plan aan jullie wensen? Welke puntjes willen jullie nog graag aangepast zien? Neem jullie tijd want uiteindelijk is dit het ontwerp voor het huis waar jullie jarenlang in zullen wonen.

“Ook in deze fase zitten wij als totaalaannemer niet stil”, luidt het bij Frederik. “Aan de hand van een eerste prijsraming gaan we na of het ontwerp past binnen het vooropgesteld budget. We screenen het plan ook technisch en geven eventuele optimalisaties mee. We geven samen de nodige feedback zodat het ontwerp verfijnd kan worden. Jij, als klant, moet er voor de volle 100% achter staan.”

Houd rekening met een tweetal maanden tussen het voorontwerp en het uiteindelijke ontwerp. Indien nodig kan je ook meer tijd nemen om het ontwerp te doorgronden en het samen te optimaliseren.

2.3. De opmaak en goedkeuring van de totaalofferte

DUUR: gemiddeld 1 maand

Na de goedkeuring van het definitief ontwerp van de architect wordt er een offerte opgesteld voor het bouwen van de nieuwe woning. Bij een offerte is de volledigheid en juistheid van hoeveelheden cruciaal. 

“Bij Elbeko krijg je steeds een gedetailleerde totaalofferte.”, stelt Frederik. “Dit geeft de bouwheer een transparant en duidelijk overzicht van alle materialen, technieken en afwerkingsmaterialen. Indien nodig worden nog enkele aanpassingen gedaan om vervolgens tot een overeenkomst tot bouwen te komen.”

Tijdlijn nieuwbouw: offerte

2.4. Van bouwaanvraag tot definitieve toestemming om te bouwen

DUUR: gemiddeld 4 à 5 maanden

Het ontwerp en de offerte zijn goedgekeurd: nu moet er nog toestemming zijn om te mogen bouwen. Daarvoor dient er een aanvraag van omgevingsvergunning bouw ingediend te worden bij de plaatselijke overheid. 

De gemeente heeft dan maximaal 30 dagen de tijd om deze aanvraag na te kijken op volledigheid en al dan niet ontvankelijk te verklaren. Hierna hebben ze maximaal 75 dagen of 2,5 maanden om je bouwvergunning te verlenen. Eens verkregen dien je de vergunning ter plaatse duidelijk op te hangen. Dit is de ‘beroepstermijn’, een periode van 35 dagen waarin er eventueel beroep kan aangetekend worden tegen de bouwvergunning van jouw woning.

Tijdlijn nieuwbouw: omgevingsvergunning

Let op: deze procedure kan vlotter verlopen, maar dit hangt af van hoe snel de gemeente met jouw dossier aan de slag gaat. Om teleurstellingen te vermijden, geven we dan ook liever de maximale termijn op.

Elbeko maakt van deze tijd vaak gebruik om het dossier verder voor te bereiden in functie van uitvoering. “De voorbereiding bij Elbeko is uniek.”, vertelt Frederik. “Doorgaans wordt er na verkoop onmiddellijk gestart op de werf en komen er steeds verrassingen naar boven tijdens de werf. Wij bespreken op voorhand de details, verwerken alle externe studies en gaan na of alle vergunningen, meldingen en andere administraties in orde zijn. Vervolgens brengen we alle informatie samen om een optimaal uitvoeringsdossier te komen vóór de start van de werken. Een goede voorbereiding is cruciaal voor een vlekkeloos verloop van de bouw. Dat heeft meer dan 50 jaar ervaring ons geleerd.”

 

3. Starten met bouwen

Na de goedkeuring van de bouwaanvraag kunnen we starten met bouwen.

Hoewel ook wij nu zo snel mogelijk aan de slag willen gaan, rekenen we toch een tweetal maanden extra voor het geval de vergunning toch niet in orde is. Dit kan gaan over een aanpassing die dient uitgevoerd te worden aan het bouwplan of iemand die alsnog beroep tegen de bouw aantekent. Kortom: alles wat een vertraging van het dossier kan veroorzaken.

Hieronder overlopen we kort hoe het bouwproces eruit ziet qua timing.

3.1. Van de opstart van de bouw tot de oplevering

DUUR: Gemiddeld 12 tot 14 maanden

Eindelijk kunnen we de handen uit de mouwen steken. De grondwerken gaan van start en de ruwbouw kan beginnen. Daarna volgen de diverse fases elkaar netjes op: het dak en het buitenschrijnwerk, de technieken, chapes en het pleisterwerk, het installeren van sanitaire voorzieningen en de finale binnenafwerking. 

Tijdlijn nieuwbouw: bouwen

Tijdens het verkennend gesprek hadden we al besproken tot op welke hoogte Elbeko je woning zou afwerken. Het spreekt voor zich dat de bouw van een compact huis met crepi en zonder volledige eindafwerking minder tijd in beslag zal nemen dan een ruime villa met een volledig afgewerkt high-end interieur (inclusief maatwerk, raamdecoratie, schilder- of behangwerken, verlichtingsarmaturen,…). De afwerkingsgraad is mede bepalend voor de duurtijd van de werken.

Heel ruw geschat zal het volledige bouwproces voor een afgewerkte woning gemiddeld tussen de 10 à 18 maanden duren. Hierna volgt de voorlopige oplevering waarbij je de sleutels van je huis in handen krijgt.  

Na de voorlopige oplevering heb je bij Elbeko een garantieperiode van een jaar om eventuele onzichtbare gebreken te melden. “Dit is nog een voordeel van het samenwerken met een totaalaannemer.”, concludeert Frederik. “Een centraal aanspreekpunt geeft de bouwheer gedurende het hele bouwproces rust. Bovendien weet hij dat alles nauwgezet, met kennis van zaken en professioneel opgevolgd wordt.”

 

4. Conclusie

De bouw van een nieuwe woning duurt dus gemiddeld een goede 20 maanden of anderhalf jaar. Als je de voorbereidende fase vanaf het opstellen van de wishlist en een eerste verkennend gesprek meetelt, mag je hier gerust nog eens een klein half jaar bij rekenen, wat de teller op zo’n 2 jaren brengt. Bij een nieuwbouw is geduld dus zeker een schone deugd maar de beloning nadien is des te groter. Het is beter wonen in een nieuwbouw op maat en zo zal je ook een beter leven hebben.

 

Geschreven door Anthony Perez

Klaar om je droom waar te maken met elbeko?

U wenst een verkennend gesprek of u heeft vragen? Ons team helpt u graag verder.

Contacteer ons

Meer artikels

Alles wat je moet weten over de stabiliteitsstudie

Wanneer je een woning laat bouwen of renoveren, dan is het uiteraard de bedoeling dat dit na enkele jaren nog steeds stevig op zijn fundamenten staat. Een grondige stabiliteitsstudie kan scheuren, verzakkingen, doorbuigingen en natte kelders voorkomen. …

Lees meer